Budúcnosť nadaných


Intelektovo nadaní sú v súčasnosti podľa školského zákona zaradení medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - a teda sú pokrytí špeciálnou (nie bežnou pedagogikou). Názory na zaradenie nadaných žiakov do špeciálnej/bežnej pedagogiky sú však rôzne. Iste by bolo zaujímavé odovzdať si navzájom argumenty za a proti - aj vzhľadom na to, že sa chystá nový školský zákon a otázka budúcnosti nadaných žiakov ostáva opäť neznáma.

Meno:
Nadpis príspevku:
Vlastný text príspevku: