Rodičovstvo


Rodičovstvo je jedna z najnáročnejších a najzodpovednejších úloh. A výchova nadaných detí nie je jednoduchšia od výchovy bežného, "normálneho" dieťaťa - ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Nadané dieťa potrebuje:

 • množstvo podnetov
  literatúru, najmä encyklopedickú, internet, prístup k zaujímavým podujatiam (múzeá, výstavy, prehliadky) a hry podľa momentálneho záujmu a naviac diskutovanie o mnohých otázkach a problémoch, ktoré ho trápia
 • partnerský prístup
  vysvetľovanie pravidiel a požiadaviek, ich zdôvodňovanie, diskusia o možných príčinách nevhodného správania
 • akceptáciu odlišnosti
  brať dieťa také, aké je, chápať jeho myšlienkové pochody, jeho odlišné názory, aktivity a záujmy

Najčastejšie rodičovské chyby:

 • autoritatívnosť
  rozkazovanie bez zdôvodňovania, presadzovanie vlastných požiadaviek z hľadiska sily
 • zakazovanie/obmedzovanie činnosti, záujmov
  zakazovať dieťaťu čítať, písať (bude sa nudiť v škole), obmedzovať jeho niekedy až zdanlivo obsedantné zanietenie pre niektorú oblasť (už to celému okoliu lezie na nervy)
 • rodičovský perfekcionizmus
  snažiť sa, aby dieťa bolo vo všetkom perfektné (veď schopnosti na to má), nepripúšťať chyby a zlyhania
 • učenie v predstihu
  v snahe uspokojiť zvedavosť dieťaťa učiť ho dopredu učivo, týka sa to najmä matematiky a gramatiky - vo vyučovaní sú nadané deti motivované k tomu, aby zákonitosti a pravidlá objavovali, vyvodzovali sami (ak ho naučíte algoritmus písomného násobenia, o túto radosť z objavovania ho pripravíte), venujte sa radšej dieťaťu tak, že s ním objavujete veci, ktoré sa v škole nemá možnosť dozvedieť

Čo by mal rodič očakávať od učiteľa svojho nadaného dieťaťa:

 • že bude chápať odlišnosť dieťaťa (jeho prejavy nadania) ako potenciál, ktorý treba rozvíjať
 • že mu bude ponúkať zaujímavé a podnetné aktivity (keď miesto dvadsiatich mechanických príkladov zbadáte v zošite zložitejšiu slovnú úlohu, hlavolam alebo rébus)
 • že bude akceptovať iný postup riešenia, najmä v prípade, ak dieťa dospeje k správnemu riešeniu
 • že jeho ináč tvorivá a zaujímavá slohová práca nebude plná opráv kvôli pravopisu alebo krasopisu
 • že v zošite zbadáte rôzne formy sebahodnotenia dieťaťa (sebahodnotenie je dôležitým prostriedkom k správnemu sebaobrazu dieťaťa a redukcii perfekcionizmu)
 • že vaše dieťa aspoň občas bude doma s chuťou riešiť nejaký zaujímavý problém, predostrený v škole
 • že sa (učiteľ) s vami poradí, ak sa vyskytne nejaký problém, opýta sa vás na názor, bude chcieť s vami pátrať po príčinách a bude sa snažiť zapojiť vás do riešenia problému
 • že ocení silné stránky vášho dieťaťa a bude akceptovať tie slabšie (nebude ho umárať bifľovaním násobilky, ktorú má problém sa mechanicky naučiť ak samostatne rieši zložité logické úlohy)
 • že bude okrem bežných učebníc používať množstvo doplnkového materiálu, pracovných listov, kníh, časopisov
 • že na nástenkách neobjavíte rebríčky výkonov detí (s najlepším počtárom, najšikovnejším čitárom a pod.)
 • že vaše dieťa bude riešiť úlohy viac preto, lebo je to zaujímavé ako preto, aby dostalo dobrú známku (alebo inú odmenu)