SOI - home


Chcete spoznať Váš intelektový profil a rozvinúť Vaše intelektové schopnosti?

Chcete optimalizovať Vaše schopnosti, potrebné pre Vašu budúcu profesiu? Chcete zvýšiť vaše šance na uplatnenie v praxi?

Chcete sa uistiť, že je Váš výber budúcej profesie správny? Neviete sa rozhodnúť, ktoré povolanie je pre Vás najvhodnejšie?

Chcete zvýšiť Vaše šance na výber vhodného pracovníka do Vašej firmy?
Snaží sa Vaše dieťa (žiak či študent) v škole, ale známky tomu nenasvedčujú?

Máte podozrenie, že Vaše dieťa trpí poruchou učenia?

Chcete zistiť, či sú intelektové schopnosti Vášho predškoláka správne pripravené na školu a chcete zvýšiť jeho učebnú pripravenosť?

Myslíte si, že Vaše dieťa je nadané na niektorú akademickú oblasť? Chcete zistiť, či je Vaše dieťa nadané?


Potom pre Vás je určená metóda stanovenia a tréningu intelektových schopností - systém SOI.

Ľudia v každodennom živote využívajú svoju inteligenciu. Hoci každý si vie predstaviť, čo je to inteligencia, psychológovia ju definujú rôzne: schopnosť spoznávať svet okolo seba, prispôsobiť sa rôznym okolnostiam. Vytvorili pojmy všeobecná inteligencia, emočná inteligencia, morálna inteligencia.

Teória Štruktúry inteligencie a jej aplikácia v praxi (SOI - Structure Of Intelect) sa zaoberá inteligenciou ako rozumovými schopnosťami.