SOI - Služby


Všetci študenti majú inteligenciu. SOI umožňuje spýtať sa:
AKÝ DRUH, nie iba ako veľa.
Mary Meekerová


TESTOVANIE
Na diagnostiku štruktúry inteligencie existuje niekoľko testov: všeobecný test (pre predškolákov, žiakov, študentov i dospelých) a testy hlbšie zamerané na niektoré okruhy schopností. Testy dokážu odhaliť niektoré poruchy učenia (a najmä ich PRÍČINY), NADANIE alebo viac či menej rozvinuté jednotlivé schopnosti.
Aplikácia základného testu trvá približne 2,5 až 3,5 hodiny (testy pre predškolákov trvajú asi polovicu času). Testovanie je možné rozložiť do niekoľkých sedení.

ANALÝZA

  • poskytneme číselné a grafické znázornenie profilu inteligencie - jednotlivých schopností ako aj ich špecifických okruhov (učebný štýl, riešenie problémov, tvorivosť, matematické schopnosti a iné),
  • odhalíme silné a slabšie stránky inteligencie,
  • navrhneme odporúčania pre rozvíjanie schopností,
  • v prípade kariérneho poradenstva stanovíme najvhodnejšie profesie a zároveň oblasti, ktoré je potrebné optimalizovať pre profesiu, ktorú chce klient vykonávať,
  • vytvoríme plán cvičení a aktivít, ktoré možno vykonávať (k dispozícii sú aj materiály vo forme pracovných zošitov na rozvoj jednotlivých schopností).

TRÉNING
SOI terapia zahrnuje špeciálny tréning - posilňovanie vysoko rozvinutých schopností a rozvíjanie slabšie rozvinutých schopností. Tréning sa zvyčajne uskutočňuje dvakrát týždenne po dobu 3 až 6 mesiacov, keď už možno očakávať zlepšenie schopností. Po období terapie je možné pretestovanie.