SOI - cenník


TESTOVANIE

 • testovací zošit - 150 Sk
 • testovacia procedúra:
  - predškoláci a žiaci 1. a 2. ročníka - 300 Sk (cca 1 hod)
  - žiaci 3. ročníka a starší, študenti a dospelí - 600 Sk (cca 3 hod)
  (Zľava 33%: pri testovaní viacerých osôb naraz.)

ANALÝZA

 • konzultácia a poradenstvo - vysvetlenie silných a slabých stránok klienta, možnosti rozvoja - 150 Sk
 • spracovanie výsledkov na PC - kompletná počítačová analýza:
  - edukačná analýza (cca 4 stranová správa o učebnom štýle klienta, intelektový profil, informácie o silných a slabých stránkach a možnostiach rozvíjania) - predškoláci a žiaci 1. a 2. ročníka - 600 Sk
  - edukačná analýza (cca 14 stranová správa o učebnom štýle klienta, kompletný profil intelektových schopností, informácie o silných a slabých stránkach a možnostiach rozvíjania) - žiaci 3. ročníka a starší, študenti - 800 Sk
  - kariérna analýza (cca 20 stranová správa o slabých a silných stránkach, kompletný intelektový profil, možnosti rozvíjania, porovnanie klientovho profilu s požiadavkami rôznych povolaní) - 900 Sk

TESTOVANIE A ANALÝZA - celková cena:
- predškoláci a žiaci 1. a 2. ročníka: 1200 Sk
- žiaci 3. ročníka a starší, študenti (edukačná analýza): 1700 Sk
- študenti a dospelí (kariérna analýza): 1800 Sk
 
TRÉNING (doporučené, rozsah voliteľný)

 • materiál (pracovné zošity): 200-700 Sk (podľa druhu a množstva). Materiály je možné použiť aj v rámci domáceho tréningu.
 • 100 Sk/sedenie. Tréning sa zvyčajne uskutočňuje v 30 minútových sekvenciách.
  (Zľava 33%: pri tréningu viacerých osôb naraz.) 
   

Miesto a termín konania testovania/tréningu - po dohode s klientom.
Testovanie, analýzu aj tréningy je možné vykonávať aj v angličtine.